+386 59 924 819

REFERENCE

Raziskovalni in razvojni projekti

  • Ponovna uporaba odpadne kisle sirotke za ekstrakcijo bioaktivnih proteinov z visoko dodano vrednostjo LIFE for Acid Whey LIFE16 ENV/SI/000335 
  • Razgradnja farmacevtikov v odpadnih vodah iz domov za ostarele in bolnišnic, LIFE PharmDegrade” LIFE13/ENV/000466
  • Kontrola škodljivega cvetenja cianobakterij v sladkovodnih telesih projekt ARRS
  • Inovativna metoda cvetenja cianobakterij LIFE Stop CyanoBloom
  • Demonstracija inovativne tehnologije pranja s toksičnimi kovinami močno onesnažene vrtne zemlje LIFE ReSoil“, LIFE12/ENV/SI/000969
  • Razvoj naprave za elektro-kemijsko čiščenja voda onesnaženih z obstojnimi farmacevtiki
  • Razvoj sistemov za tretiranje pitnih voda z BDD tehnologijo (Boron Doped Diamond) technology
  • Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil, projekt LAKTIKA, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, Evropski strukturni in investicijski skladi