REFERENCE

Raziskovalni in razvojni projekti

  • Demonstracija inovativne tehnologije pranja s toksičnimi kovinami močno onesnažene vrtne zemlje LIFE ReSoil“, LIFE12/ENV/SI/000969
  • Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil, projekt LAKTIKA, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, Evropski strukturni in investicijski skladi

Na podlagi uvedbe sankcij EU proti Ruski federaciji se tudi naše podjetje pridružuje prekinitvi poslovanja z njimi.