USPEŠNE ZGODBE

Z lastnim vlaganjem v razvoj in izpolnjevanjem želja naročnikov smo razvili številne produkte z vgrajeno elektroniko uporabne na najrazličnejših področjih. Raziskovalni del dejavnosti smo v letu 2013 okrepili z ustanovitvijo raziskovalne skupine registrirane pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. 


V letu 2016 smo zaključili raziskave na področju razgradnje farmacevtikov in drugih kompleksnih težko razgradljivih spojin v vodi s pomočjo naprednih oksidacijskih postopkov, kjer uporabljamo elektrolitske celice opremljena z različnimi elektrodami, med katerimi so najsodobnejše z borom dopirane diamantne anode (BDDA). Razvoj je potekal v okviru projekta LIFE PharmDegrade - Razgradnja farmacevtikov iz odpadnih voda domov za ostarele in bolnišnic.

V letu 2016 smo ravno tako zaključii projekt LIFE Stop CyanoBloom z naslovom Inovativna tehnologija kontrole cvetenja cianobakterij. Projekt nam je omogočil demonstracijo doma razvite tehnologije zgodnjega zaznavanja pojavljanja cianobakterij kot tudi drugih fitoplanktonskih organizmov v vodnem okolju ter preprečevanje prekomerne razrasti cianobakterij, tako imenovanega cvetenja.


V letu 2018 se je končal projekt LIFE ReSoil z naslovom Demonstracija inovativne tehnologije pranja s toksičnimi kovinami močno onesnaženih vrtnih tal. Arhel je v projektu sodeloval kot partner projekta. Za podjetje Envit smo postavili demonstracijski obrat in izdelali prenos tehnologije iz laboratorija na industrijski nivo. 

Mobilna platforma za nadzor kakovosti celinskih voda

V mnogih naravnih jezerih kot tudi grajenih vodnih telesih se srečujemo z evtrofnim stanjem oziroma povišano vrednostjo rastlinskih hranil. Negativna posledica takega stanja je prekomerno pojavljanje oziroma cvetenje alg in cianobakterij, ki ga lahko spremlja sproščanja cianotoksinov.


V Arhelu uvajamo na tržišče nov sistem, ki omogoča zgodnje odkrivanje in kontrolo rasti cianobakterij brez uporabe nevarnih kemikalij. Sistem sestavlja plovilo opremljeno s senzornim sistemom, vzorčevalnikom vode, napravo za omejevanje rasti cianobakterij ter centralnim nadzornim sistemom z vzpostavljeno brezžično povezavo, ki omogoča oddaljen nadzor delovanja in sproten prikaz merjenih podatkov.


Za razliko od klasičnega trenutnega vzorčenja vode in laboratorijske analize vzorcev, nam mobilna naprava omogoča pridobitev celovite prostorske in časovne slike stanja fitoplanktona vodnem telesu. Več podrobnosti lahko najdete na straneh projekta LIFE Stop CyanoBloom.

Za robotsko plovilo Stop CyanoBloom smo prejeli dve nagradi za inovacijo ter Energy Globe Award v letu 2018.

Čiščenje odpadnih voda

Na področju četrte stopnje čiščenja odpadne vode za odstranjevanje rezistentnih mikroonesnažil, kot so ostanki zdravil, uvajamo metodo elektrokemijske oksidacije z uporabo naprednih elektrodnih materialov. Naši inovativni materiali omogočajo tvorbo močnih oksidantov neposredno iz vode. S tem se izognemo uporabi zdravju in okolju škodljivih kemikalij. Več podrobnosti lahko najdete na straneh projekta LIFE PharmDegrade.


Čiščenje kontaminiranih tal

Na področju remediacije tal uporabljamo inovativno metodo vezave kovin na okolju prijazne in zdravju neškodljive ligande, ki dovoljujejo ponovno uporabo tal za pridelavo poljščin in vrtnin po zaključenem postopku remediacije.


V okviru projekta LIFE ReSoil smo za podjetje Envit d.o.o. načrtovali in izgradili objekt za demonstracijo čiščenja tal po metodi ReSoil.

Naprava za laboratorijsko pripravo vzorcev tal

Rotacijski mešalnik z natančno temperaturno regulacijo MPB 1500. Primeren za izvedbo in vitro ekstrakcije biološko dosegljivih kovin iz tal.


Problem s kovinami onesnaženih tal predstavlja njihova mobilnost in biološka dostopnost za organizme. Pri tem laboratoriji uporabljajo različne postopke ekstrakcije kovin, ki so zamudni z veliko porabo vode in energije. V ocenjevanju tveganja za zdravje kontaminiranih tal so potrebni enotni standardi in testi.


V Arhelu smo razvili rotacijski mešalnik za in vitro ekstrakcije biološko dosegljivih kovin iz tal, ki temelji na najpogosteje uporabljanih standardih. Napravo lahko uporabimo za številne druge ekstrakcijske in inkubacijske postopke. Glavna prednost naprave je, da ne potrebuje stalnega delovnega okolja z dotokom vode in jo lahko zato postavimo kjer koli v laboratoriju. Naprava je narejena iz visoko kvalitetnih materialov, opremljena z LCD prikazovalnikom za merjenje glavnih parametrov (temperatura vodne kopeli, hitrost rotacije, trajanje rotacije). MPB 1500 lahko nadgradimo glede na specifične potrebe uporabnika. Dodati je možno enostavne funkcije (npr. hlajenje vodne kopeli, prilagoditev temperature in hitrosti vrtenja, prilagoditev velikosti stekleničk) kot tudi naprednejše (npr. vgradnja aplikacije za prenos podatkov na pametni telefon in tablični računalnik).