STORITVE

Naše več kot 20-letne izkušnje so pokazale kaj deluje

Razvoj in raziskave po meri

Tehnološke rešitve na področju učinkovite rabe naravnih virov:

 • Razvoj metod ekstrakcije biološko aktivnih molekul iz stranskih virov proizvodnje
 • Prenos rešitev iz laboratorija na industrijski nivo
 • Testiranje in optimatizacija delovanja
 • Avtomatizacija procesov

Tehnološke rešitev s področju okoljskih tehnologij

(zmanjšanje obremenitev voda in tal):

 • Pregled in analiza stanja okoljskih, fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov
 • Predlog in izbor optimalnih rešitev s finančno oceno
 • Projektna rešitev z izdelavo prototipa
 • Testiranje prototipa in optimizacijo delovanja
 • Izdelavo produkta in zagotavljanje delovanja

Načrtovanje in izdelava elektromehanskih produktov in orodij:

 • Zasnova koncepta, ocena izvedljivosti, optimizacija stroškov, izdelava časovnih načrtov
 • Sistemski nivo načrtovanja in načrtovanje za proizvodni proces
 • Izdelava dokumentacije za proizvodnjo
 • Sestava prototipa, testiranje, optimizacija
 • Končna izdelava produkta


Eletronika in tiskana vezja:

 • Oblikovanje rešitev ali zdelava načrtov po specifikacijah naročnika
 • Logistika in organizacija proizvodnje produktov
 • Testiranje produkta in predaja naročniku

Vgrajeni sistemi in programske rešitve

Razvoj vgrajenih sistemov in programske opreme zajema celovit proces:

 • Priprava specifikacije vgrajene strojne opreme z opredelitvijo in specifikacijo potrebnih funkcij in vmesnikov
 • Priprava formalne specifikacije končne programske opreme z opredelitvijo in specifikacijo potrebnih funkcij in vmesnikov
 • Programiranje modulov in funkcij
 • Izvedba analognih in digitalnih vgrajenih strojnih modulov
 • Integracija in testiranje
 • Priprava dokumentacije

Rešitve na ključ

Želite razviti nov ali izboljšati obstoječe produkt, izdelati projekt programske opreme, dodati uporabnost obstoječi opremi, ali želite izboljšati vašo produktivnost in učinkovitost?

V Arhelu smo izkušena razvojna ekipa sposobna ustvarjanja visokotehnoloških produktov in storitev od njihove zasnove so končne izvedbe. Naša razvojno-raziskovalna in proizvodna enota nam omogočata razvoj, svetovanje, načrtovanje, proizvodnjo in servis elektro-mehanske in programske opreme naših produktov.